วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

บทที่ 3 การติดตั้งโปรแกรม

                                           จากรูปให้ดับเปิ้ลคลิกที่โปรแกรม
                                           จากนั้นคลิกที่ Next >

                                          แล้วคลิกต่อไปที่ I Agree

                                          จากนั้นไม่ต้องติ๊กอะไร แล้วคลิกที่ Next >

                                          แล้วคลิกที่ Instal

                                          หลังจากนั้นรอโหลด

                                          แล้วคิกที่ Frish

หลังจากนั้นจะมีเวลาวันที่ก็คือเสร็จแล้ว

วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2555

บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

จากเว็บไซต์ http://www.chumchononline.com/index.php?topic=84.0
 Rainmeter 2.1 โปรแกรม gadget อีกประเภทหนึ่งที่จะเข้ามาเสริมความสวยงามให้กับหน้าจอ windows ของเราด้วยมิเตอร์วัดค่าต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ เช่น มิเตอร์โชว์พื้นที่ฮาร์ดดิสก์ มิเตอร์แสดงการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายต่างๆ ฯลฯ หรือแม้กระทั้งวัดอุณหภูมิในเขตจังหวัดของเรา ประเทศของเรา ก็ยังได้ด้วยการไปโหลดตัวมิเตอร์มาเพิ่มเข้าไปในตัวโปรแกรม แต่ที่ผมชอบที่สุดคือ มันจะเข้ามาเป็นตัวเสริมทำให้ windows มีลูกเล่นมากขึ้น เช่น ฝังเมนูเปิดเพลงที่เรียกเอาความสามารถของโปรแกรมฟังเพลงต่างๆ ที่มีอยู่แล้วมาใช้งาน ฝังไอค่อน firefox บนแถบโปรแกรมของมันเองแทนการเรียกผ่านไอค่อน และยังฝังโปรแกรมอื่นๆ เพิ่มเติมอีกมากมายแล้วแต่เราจะเซ็ตได้ตามใจชอบ ทำให้จอคอมของเราโล่งๆ สะอาดตาเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะไปเรียงตัวอย่างสวยงามในส่วนของเมนูโปรแกรม Rainmeter แล้วนั่นเองครับ

     ตัวโปรแกรม Rainmeter เองมีหน้ากากให้เลือกใช้อยู่ 2 รูปแบบแต่เราก็โหลดมาเพิ่มเติมเองได้ที่เว็บของเขาเอง ฉะนั้นท่านจะมีหน้าจอคอมพ์ที่ตระการตาแบบใหม่ๆ อยู่ไม่ซ้ำใครแน่นอนครับ.









     Rainmeter is a desktop customization platform. Through Rainmeter, you can enhance your Windows computer at home or work with skins: handy, compact applets which float freely on your desktop, much like Windows Sidebar gadgets, or dashboard widgets for the Mac.Rainmeter skins provide you with useful information at a glance. It’s easy to keep an eye on your system resources, like memory and battery power, or your online data streams, including email, RSS feeds, and weather forecasts. Many skins are even functional: they can record your notes and to-do lists, launch your favorite applications, and send your tweets to Twitter – all in a clean, unobtrusive interface that you can rearrange and customize to your liking.With Rainmeter, there are no secrets. Our bundled library of open-source skins covers a wide range of functions, but if you want your desktop to do something new, you don’t have to wait for us.Every inch of a skin is completely customizable. Rainmeter skins are written in a simple, elegant language that’s easy to learn for anyone who’s willing to put in the effort. Skins call upon measures, a set of powerful built-in modules that do all the heavy lifting, and create interactive meters to display that information however you decide. In this way, Rainmeter brings productive innovation together with creative artistry like no other platform of its kind.

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

บทความที่1

              ข้าพเจ้าชื่อ ด.ช.วรเมธ อินทรนิกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/10 เลขที่ 14 โรงเรียนถาวรานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 10                                       
              กำลังศึกษาทฤษฎีความรู้(Theory of knowlage: TOK)มีประเด็นความรู้ที่สนใจคือ
โปรแกรมRainmeter 2.1 มีความสามารถในการทำปฏิทินที่สามารถใช้ตั้งเตือนเวลา
"จะใช้ Rainmeter 2.1 สร้างปฏิทินที่สามารถใช้ตั้งเตือนเวลา ได้อย่างไร?"
              การศึกษาหาความรู้โดยละเอียดได้กระทำดังนี้
              1.จากอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ http://www.google.co.th/
              2.จากเว็บไซต์ http://www.chumchononline.com/index.php?topic=84.0
              ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาครั้งนี้คือ
          สามารถนำไปใช้ในการสร้างปฏิทินที่สามารถใช้ตั้งเตือนเวลาได้จริงอย่างที่ได้ตั้งประเด็นศึกษาไว้

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ปัญหการใช้Rainmeter 2.1

ข้าพเจ้าจะใช้Rainmeter 2.1ทำแสดงผลนาฬิกาและปฏิทินที่สามารถใช้ตั้งเตือนเวลา ได้อย่างไร?